Avís legal

Assegurances.cat és un portal web per a la gestió i tramitació d’assegurances de SEGURCAIXA ADESLAS, S.A d’Assegurances i Reassegurances.

El portal web està gestionat i és propietat de Candido Bricio Garcia, agent exclusiu de l’asseguradora amb clau en la DGS C012440961356N y DNI 40961356N. El domicili social es troba al carrer Gonçal Massó Golferichs, 6 CP.08440 de Cardedeu.

Com és obligació i conforme al règim legal vigent en el que a protecció de dades es refereix, volem informar-lo que les dades aportades seran arxivats per part de l’agent exclusiu de SEGURCAIXA ADESLAS, S.A d’Assegurances i Reassegurances, Candido Bricio Garcia. El tractament de les dades tindrà com a finalitat facilitar informació al sol·licitant sobre assegurances de la marca SEGURCAIXA ADESLAS, S.A d’Assegurances i Reassegurances, presentació de propostes i execució de contractes amb l’asseguradora. A més, podran ser utilitzats per a la gestió i el servei post-venda en cas de ser requerit i la celebració d’altres contractes sol·licitats pel client i amb finalitats publicitaris de la mateixa marca a través de les dades facilitades (correu electrònic, telèfon o correu postal).

L’ús de qualsevol dada aportada pel client, serà sempre sota el seu consentiment i comptarà amb total confidencialitat i sempre sota les prescripcions i mesures de seguretat exigibles per la legislació aplicable, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Candido Bricio Garcia com a agent exclusiu de SEGURCAIXA ADESLAS, S.A d’Assegurances i Reassegurances actua com a encarregat del tractament de dades de caràcter personal recaptats amb motiu de la formalització del contracte del segur, sent responsable del tractament l’assegurador.

El mediador realitza l’activitat de mediació en la seva condició d’agent/agencia exclusiva de SEGURCAIXA ADESLAS, S.A d’Assegurances i Reassegurances estant obligat contractualment a realitzar operacions d’assegurances exclusivament per a aquesta entitat i no està autoritzat per a operar amb un altre asseguradora.

En facilitar les dades, el client declara que els mateixos són veraços i accepta la mediació per part de l’agent exclusiu Candido Bricio Garcia entre l’asseguradora SEGURCAIXA ADESLAS, S.A d’Assegurances i Reassegurances i la seva persona.

Finalment, posem en el seu coneixement que el client podrà exercir el seu dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició, del tractament de les seves dades per part de l’agent mediador enviant-nos un correu electrònic a adeslas@assegurances.cat